כוכב שביט

ביטוח מערכות סולאריות

עם פתיחת משק האנרגיה לתחרות, אנו במשרדנו מציעים מגוון של פתרונות לביטוח יצור אנרגיה סולארית במגזר העסקי החקלאי ובפרטי:

 

ביטוח חוות סולאריות:

ביטוח מערכות סולאריות ליצור חשמל המשולבות ברשת החשמל הארצית.

 

ביטוח קבלנים/יזמים העוסקים בהתקנת מערכות סולאריות:

o       ביטוח לשלב ההקמה והתפעול.

o       אחריות מקצועית משולבת עם ביטוח חבות מוצר.

o       ביטוח נזקי אש מורחב.

o       אובדן רווחים עקב סיכוני אש/שבר מכני.

o       חבות כלפי צד שלישי.

o       חבות מעבידים.

o       ביטוח שבר מכני.

 

ביטוח לרוכשי מערכות סולריות במגזר העסקי,חקלאי והביתי:

o       ביטוח נזקי אש מורחב.

o       חבות כלפי צד שלישי.

o       חבות מעבידים.

o       אובדן רווחים עקב סיכוני אש מורחב.

o       ביטוח פריצה.

 

 

דרונט בניית אתרים
כוכב-שביט סוכנות לביטוח בע"מ רח לינקולן 19 ת"א 67134, טל:03-5611561