כוכב שביט

ביטוח אופניים

למדווש" -  היא הפתרון שלך ושל כל רוכבי האופניים שעד עתה לא היה להם פתרון ביטוחי כלל. יתרונה של הפוליסה החדשה הוא בפתרון הייחודי והכולל שהיא מעניקה לכלל צורכיהם של רוכבי האופניים, ולמגוון הסיכונים להם הם חשופים.

להלן תמצית הכיסויים: 

 

אובדן או נזק תאונתי לאופניים:
לרבות גניבה עד לסך 30,000 ש"ח.

ניתן תמורת תוספת תשלום לרכוש הרחבה לכיסוי האופנים גם בחו"ל.

 

אחריות כלפי צד שלישי:
חבותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי עבור נזק גוף או רכוש אשר ארעו כתוצאה משימוש באופניים. גבולות אחריות למקרה ותקופה בהתאם לערך האופניים ועד לסך של 150,000 ש"ח.

 

תאונות אישיות:
כיסוי לרוכב האופניים מרגע היציאה מהבית למטרת רכיבה על האופניים ועד החזרה לבית.
הכיסוי הנו בגין מוות או נכות צמיתה שסיבתם הישירה היא תאונה תוך כדי רכיבת המבוטח על האופניים. עד לסך של 100,000 ש"ח.ניתן להרחיב פרק זה לכיסוי בגין החזר הוצאות רפואיות עד לסך - 6,000 ש"ח.

 

פיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי שאירע עקב תאונה:
כאשר המבוטח אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו לפחות שלוש מתוך שש פעולות ADL עד לסך 20,000 ש"ח.

 

השתתפות עצמית :
390 ש"ח.

 

עלויות הביטוח:

 

פרק א' - ביטוח האופנים - פרק חובה בפוליסה.

אופניים עד לסכום של 5,000 ש"ח פרמיה לתשלום - 300 ש"ח.

עבור כל 1,000 ש"ח נוספים תיגבה תוספת פרמיה של 50 ש"ח.

ניתן לבטח אופניים עד לשווי מכסימלי של 30,000 ש"ח.

השתתפות עצמית - 390 ש"ח.

 

פרק ב' - אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי ינתן בחינם, להלן פירוט גבולות האחריות בהתאם לשווי אופניים מבוטחות:

סכום ביטוח אופניים

  גבול אחריות למקרה ותקופה

5,000 ש"ח

50,000 ש"ח

10,000 ש"ח

75,000 ש"ח 

15,000 ש"ח

100,000 ש"ח

30,000 ש"ח

150,000 ש"ח


השתתפות עצמית בסך של 390 ש"ח

 

פרק ג' - תאונות אישיות

גיל המבוטח 16 - 67 שנים.

 

מוות מתאונה

נכות מתאונה

עלות לתשלום

50,000 ש"ח

50,000 ש"ח

 175

100,000 ש"ח

100,000 ש"ח

 325 

בגין החזר הוצאות רפואיות -

סך הוצאות עלות לתשלום
 3,000 ש"ח   15 ש"ח
 6,000 ש"ח   25 ש"ח

השתתפות עצמית 185 ש"ח

פרק ד' - הרחבה לחו"ל - עבור האופניים בלבד

תוספת פרמיה מסכום הביטוח הכולל של האופניים בשיעור של 3.5%, מינימום 100 ש"ח.

פרק ה' - פיצוי בגין מצב סיעודי - ינתן רק כאשר נרכש גם פרק תאונות אישיות

סך פיצוי עלות לתשלום
 10,000 ש"ח   20 ש"ח
 20,000 ש"ח   40 ש"ח

 

 

דרונט בניית אתרים
כוכב-שביט סוכנות לביטוח בע"מ רח לינקולן 19 ת"א 67134, טל:03-5611561