כוכב שביט

ביטוח אירועי חתונה

פוליסה לביטוח אירועי חתונה תעזור לזוג הצעיר לצמצם את הנזקים הכספיים במקרים בלתי צפויים ותעניק לו שקט נפשי לקראת היום המאושר בחייו. יתרונה של הפוליסה הוא בפיתרון של כיסוי מגוון הסיכונים שעלולים להביא לביטול האירוע ולהוצאות כספיות נוספות.

תמצית הכיסויים:

ביטול אירוע החתונה -  עקב כך שהמקום המיועד לעריכת חתונה הפך לבלתי ניתן לשימוש בשל נזק פיזי תאונתי בלתי צפוי כולל פשיטת רגל של מפעילי המקום המיועד לחתונה, עקב פגעי מזג אוויר, פרעות ומעשי זדון, שיבושים בתחבורה, פציעה או מחלה של אחד מבני הזוג או גיוס פתאומי של אחד מבני הזוג במקרה של מלחמה.
הביטוח מורחב גם לכלול אובדן או נזק לכספים והמחאות שהתקבלו כמתנות, אבדן או נזק לטבעות נישואין,הוצאות שחזור מסמכים והדפסה מחדש של הזמנות, הוצאות בגין רכישת פרחים,צילום,תזמורת או תקליטן.

אחריות כלפי צד שלישי - חבותם החוקית של בני הזוג כלפי צד שלישי, עבור נזקי גוף או רכוש אשר ארעו תוך כדי הארוע.

תאונות אישיות - כיסוי לבני הזוג כתוצאה מתאונה, הכיסוי הנו בגין מוות או נכות צמיתה שסיבתם הישירה היא תאונה אשר ארעה בתקופת הביטוח כולל הרחבה לסיכוני מלחמה פסיבית.

זוג המבקש לרכוש את הביטוח יוכל לבחור באחד מארבעה מסלולים שונים המפורטים להלן:

כל הסכומים בטבלה נקובים בשקל

מסלול א' מסלול ב' מסלול ג' מסלול ד'
ביטול אירוע חתונה 100,000 150,000 200,000 300,000
ארגון מחדש עקב קיצור האירוע עד 50% עד 50% עד 50% עד 50%
מתנות 50,000 75,000 100,000 150,000
טבעות 5,000 7,500 10,000 15,000
פרחים 10,000 15,000
צילום/וידאו 1,500 2,500 3,000 5,000
D.J 2,500 3,000 5,000
אחריות כלפי צד ג' 500,000 750,000 1,000,000 1,250,000
תאונות אישיות,כיסוי מוות 50,000 75,000 100,000 125,000

 

דרונט בניית אתרים
כוכב-שביט סוכנות לביטוח בע"מ רח לינקולן 19 ת"א 67134, טל:03-5611561