כוכב שביט

מידע לאזרח שרכושו נפגע בפעולות איבה

מבוטחים יקרים,

 

בעקבות המצב אנו מוצאים לנכון לעדכן אתכם במידע מרוכז בנושא פגיעה ברכושכם עקב פעולות איבה, המידע נועד לסייע לכם במקרה של פגיעה ברכושכם ומפרט את זכויותיהם ומבהיר מה עליכם לעשות כדי למצות אותם.

 

נזקי מבנה

המדינה לקחה על עצמה לפצות אתכם, על פי חוק, על נזק שנגרם למבנה כתוצאה מפעולת איבה. זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן.


עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע יבקרו אצלכם ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצוי הכספי על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע על פי בחירתכם.

 

נזקים לחפצי בית בדירות מגורים

אם נפגעו חפצים בביתכם הרי שבהתאם לתקנות, הפיצוי על חפצי בית מתבצע לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה. בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן כסף מזומן והמחאות, תכשיטים וחפצי אומנות שנפגעו באירוע.

 

מחירון מעודכן של "חפצי בית" נמצא במדריך קרן פיצויים : "ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה"

לידיעתכם, ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח של "חפצי בית" באמצעות תשלום פרמיה סמלית - פרטים במדריך ביטוח רשות שבאתר שרות המסים בישראל http://www.mof.gov.il/taxes.

 

שווי הפיצוי בגין חפצי הבית שנפגעו ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת
מנהל מס רכוש החפץ אינו ניתן לתיקון - שווי הפיצוי יהא בהתאם לשוויו של חפץ ביתי דומה חדש במקומו.

 

נזקים לכלי רכב

בעלי כלי רכב שניזוקו בפעולת איבה יפנו לעובדי מחלקת הפיצויים במקום, לצורך אומדן הנזק ויופנו מידית לתיקון הנזק בכל מוסך שייבחרו ובתנאי שהשמאי מטעם מחלקת פיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו .

 

עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה.
אם נקלעתם לפעולת איבה וחפצים אישיים שהיו עמכם נפגעו, עליכם לפנות לאנשי מחלקת הפיצויים. השתדלו להציג את החפצים שנפגעו על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.

 

נזקים בעסק

ציוד ומלאי בעסקים: כיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנפגע הנו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי), במצבו לפני הפגיעה. עליכם להוכיח את בעלותכם על התכולה שנפגעה.

לגבי מלאי, הנכם זכאים לפיצוי בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ) לאחר שהמצאתם הוכחות כי המלאי היה בבעלותכם.

להוכחת הנזק עליכם להמציא רשימת הציוד/המלאי שנפגע, דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב). את כל החומר יש להעביר לשמאים המועסקים על ידינו בהתאם לדרישתם.
לטופסי התביעה יש לצרף אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור, וזאת בנוסף לכל המסמכים שיידרשו מכם על ידי השמאים.

 

חשוב לדעת:

 אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק/בבית מגורים, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן (או גניבה) של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

 


לבירורים ופרטים נוספים הנכם מתבקשים לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין או למוקדי מס רכוש , הסמוכים למקום מגוריכם:

  • פקיד שומה אשקלון : סמטת הפלדה 8 , שדרות , טלפון: 08-6673300
  • מיסוי מקרקעין חיפה : רח' פל-ים 15 , טלפון: 04-8630402
  • מיסוי מקרקעין טבריה : רח' אלחדיף 23 , טלפון: 04-6714005
  • מיסוי מקרקעין ירושלים : רח' כנפי נשרים 66 , טלפון: 02-6545193
  • מיסוי מקרקעין תל-אביב : דרך מנחם בגין 125 , טלפון: 03-7633224

 

יודגש כי הדברים המובאים נלקחו ממדריך אתר רשות המיסים ואינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור במדריך זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.

 

 

כתמיד אנו נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל עניין, טל - 03-5611561

www.cohav-shavit.co.il

 

 

בכבוד רב

 

צוות עובדי כוכב שביט

דרונט בניית אתרים
כוכב-שביט סוכנות לביטוח בע"מ רח לינקולן 19 ת"א 67134, טל:03-5611561